Blog

İstanbul’da Mimar Olmak

İstanbul’da Mimar Olmak

İstanbul mimarların eser vermek isteyeceği en önemli metropoldür. Dünyada geçmişi M.Ö. 8000'lere uzanan bir başka metropol daha yoktur. Dolayısı ile buraya uygulanacak bir eser zamana, geçmiş ve mevcut yerleşik kültürlere saygı göstermenin ötesinde geleceğe de atıfta bulunmalıdır.